LEGE TESTUAK

1. Sarrera:

Sarbideak eta ondorengo erabilerak, erabiltzailearen edukiaren osotasunarekiko onespen berariazkoa, osoa eta erretserbarik gabekoa dakar. Erabiltzailea hemengo nabigaziorako baldintza orokorren edukiarekin ados ez balego, webgune honetatik irten beharko litzateke, bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sartu edo eta hauek erabili gabe.
Halaber, modu berariazkoan eta salbuespenik gabe onartzen du, webgune honetara sartzearen eta honen erabileraren eta bertan eskainitako zerbitzuen eta zerbitzuen edukien erabileraren erantzule bakarra dela.
Webgune honen sarbidea doako izaera du eta bertan nabigatzeak ez du aurretiko harpidetzarik edo erregistrorik behar.
Beste webguneetara loturak, erabiltzaileak orri horiei eman diezaieketen erabilerara, orrialde hauen erabilera baldintza orokorretara, orrialde bakoitzak ezarritako baldintza orokorretara eta behin-behineko baldintza espezifikoetara erantsita daude.
Baimendutakoaz kanpoko beste edozein erabilera espreski debekatuta dago.
Ara!Gorputz elkarteko alde bateko eran eta edozein unetan alda dezake, bere webgunearen konfigurazioa, bere zerbitzu baldintzak eta edukia ere. Horrez gain, webgunea bera ezabatu, mugatu edo eten dezake behin-behineko edo betirako.

2. Webgune honen jabearen nortasuna:

Webgune honen erantzulearen datu identifikagarriak hauek dira:
Parekidetasuna sustatzeko Ara!Gorputz Elkartea (IFZ: G75211854)

-Aixin Zolua ibilbidea, 5 20.304 Irun- info (a bildua) aragorputz.eus

3. Zerbitzu-emailearen eskubide eta betebeharrak:

3.1.- Zerbitzuaren hornitzaile gisa, Ara!Gorputz elkarteak webgune honetan eskaintzen diren zerbitzuak aurrera eramatea, erabiltzailearekin burutu daitezken komunikazioen pribatutasuna modu eraginkorrean bermatzera eta noizbehinka sor daitezken kexei erantzuna ematera behartuta dago.

3.2.- Zerbitzuen mantentze, konponketa, gaurkotze edo hobekuntza lanak burutu behar izanez gero, Ara!Gorputz elkarteak honen sarbidea behin-behingoz eta aurre-abisurik gabe eteteko eskubidea du eta zerbitzuak eman edo hauek gehiago ez eskaintzeko eskubide erreserba ere, ahal izanez gero erabiltzaileari jakinarazten saiatuko delarik.

3.3.- Erabiltzaileek webgune honen bitartez hornitzen zaizkien zerbitzuez edo/eta datuez edo/eta informazioaz egiten duten erabilera beraien kontu eta arriskupean egingo dira.

3.4.-  Ara!Gorputz elkarteak du webgune honen jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna.

4. Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak:

4.1.- Edozein momentutan, erabiltzaileak webgune honen zerbitzuen legezko erabilpena egin behar du, indarrean dauden legeen arabera,  Ara!Gorputz elkartearen jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz.
Zentzu honetan, erabiltzaileak webgune honen bidez burutzen dituen jarduerak legera egokituko direla bermatzen du eta inola ere ez dela elkartearen izen onarentzako iraingarriak izango.

4.2.- Erabiltzaileak ez du burutuko Ara!Gorputz elkarteak bere eskura jartzen dituen zerbitzuen bidez webgunearen edukiaren kalte edo aldaketarik eragingo duen, ez eta bere jarduera oztopatuko duen ekintzarik, inolako arazo teknikorik sortu gabe, birus informatikoak eraman ditzaken elementurik transferitu gabe edo webgune honetan kalte egin, nahastu, osoki edo zati batez oztopatu, ez eta beste erabiltzaileen posta elektronikoan bitartekatu edo aldatuz.

4.3.- Sartutako datuen egiatasuna erabiltzailearen erantzukizun erabatekoa da, hau dela eta, datu okerrak edo ezegokiak emanez gero, Ara!Gorputz elkarteak erabiltzaileari webgune honetara sartzeko debeku eskubidea gordetzen du.

5. Bermeen salbuespena eta webgunearen eta bere zerbitzuen funtzionamenduarekiko erantzunkizuna:

5.1.- Edozein kasutan, Ara!Gorputz elkarteak bere ahalegin handienak egingo ditu webgune honen erabilgarritasun iraunkorra lortzearren.

5.2.- Ara!Gorputz elkarteak datu pertsonalen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko beharrezko diren segurtasun tekniko eta antolakuntza neurri guztiak ezarri ditu. Zentzu honetan, Ara!Gorputz elkarteak ezagutza hau gertatuz gero sor daitezken kalte-galerekiko erantzukizun oro salbuesten du.

5.3.-  Ara!Gorputz elkarteak arlo honetan segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak ezarriak dituen arren, ez du bermatzen birusak ez eta webgune hau osatzen duten beste edozein elementu, erabiltzailearen sistema informatikoan edo bere dokumentu elektronikoetan eta bere sistema informatikoan gordetako fitxategietan aldaketa sor dezaketenik (software eta hardware) ez dagoenik. Ara!Gorputz elkarteak ez du bere gain hartzen edukietan ager daitezken eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan etb. aldaketak sor ditzaketen birusek sor dezaketen izate oroko kalte-galeren erantzunkizunik.

5.4.- Erabiltzaileek webgune honi ematen dieten erabilera ez dago Ara!Gorputz elkartearen kontrolpean. Bereziki, elkarte honek ez du bermatzen erabiltzaileek webgune hau baldintza orokorrak jarraituz erabiliko dutenik eta, bere kasuan, aplikagarri izan daitezken baldintza bereziak jarraituz, ez eta modu arduratsu eta zuhurrean egingo dutenik ere.

6. Jabetza intelektuala:

Webgune honen edukiari dagozkion eskubide guztiak Ara!Gorputz elkartearenak dira.
Ara!Gorputz elkarteak diseinu, irudi, mapa, grafiko, marka, errotulu, zeinu bereizgarri edo logotipoak, Ara!Gorputz elkartearen titulartasuna dute, hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubide guztiak dituelarik.
Erabiltzailea webgune honetan nabigatzean ager daitezken beste elkarte batzuen logotipo edo zeinu bereizgarriak elkarte bakoitzarenak dira eta hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubideak dituzte, webgune honetan, bere kasuan, gehituak izan daitezen espreski baimenduz.

7. Webguneko estekak:

Webgune honek Ara!Gorputz elkarteak kudeatzen ez dituen beste atari edo webguneetako loturak izanez gero, elkarte honek adierazten du ez duela inolako kontrolik aipatutako atariengan, eta ez duela erantzunkizunik bertako edukiarekiko.

8. Klausulen baliogabetasuna eta indargabetasuna:

Webgune honen erabilera eta nabigazioko baldintza orokor hauen klausularen bat erabatean edo zatika baliogabe edo indargabe adieraziko balitz, xedapen horri edo baliogabe edo indargabe adierazitako bere zati horri soilik eragingo lioke beste gainontzekoan iraunez, baldintza orokorren gainerakoa eta xedapen hori edo honen eragindako zatia ez jarritzat ulertuko da, baldin eta baldintza orokor hauentzat funtsezkoak izaki, modu osoan eraginak beharko luketelarik.

9. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa:

Erabilera eta nabigazio baldintza orokor hauek bai eta erabiltzailearen eta Ara!Gorputz elkartearen arteko harreman oro Espainiar Legeriak aztertuko ditu.
Baldintza orokor hauen izate edo edukiaren edo erabiltzailearen eta Alaiondo kooperatiba elkarte txikiaren arteko harremanen ondorioz sortutako edozein auzirako, bi aldeak, egokitzen zaien beste edozein foruri espreski uko eginez, Donostiako (Gipuzkoa) Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzio eta eskumen erabatekoaren menpe egongo dira.